Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne, zagrożenia i schrony

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Miejsca zagospodarowania odpadów

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych

186 KBPobierzPodgląd pliku

Miejsca zagospodarowania odpadów - stan aktualny obowiązujący od dnia 27.12.2016 r.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

WPGO 2016 - Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

6.4 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do WPGO 2016 - Plan Inwestycyjny

2.8 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/321/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028

46 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/322/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028

505 KBPobierzPodgląd pliku