Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 0,5 km i zjazdu z drogi powiatowej nr 3308Z w miejscowości Starnin_2018.07.04

Informacja z otwarcia ofert - 20.07.2018 r.

316 KBPobierz

Wyjaśnienia do SIWZ z załącznikami_17.07.2018

2.7 MBPobierz

Ogłoszenie

363 KBPobierz

SIWZ

1.2 MBPobierz

SIWZ

410 KBPobierz

Projekt budowalny przebudowy drogi

Dokumentacja Techniczna

4.5 MBPobierz

Przedmiar Robót

91 KBPobierz

Projekt Zmiany Stałej Organizacji Ruchu

1.5 MBPobierz

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

452 KBPobierz

Projekt budowalny urządzeń odwadniających pas drogowy

Dokumentacja Techniczna

4.9 MBPobierz

Przedmiar Robót

78 KBPobierz

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

212 KBPobierz