Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

35 sesja Rady Gminy - 19.06.2018

Uchwała Nr XXXV/201/18 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla Gminy Rymań

775 KBPobierz

Uchwała Nr XXXV/202/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rymań.

181 KBPobierz

Uchwała Nr XXXV/203/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata.

173 KBPobierz

Uchwała Nr XXXV/204/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata.

173 KBPobierz

Uchwała Nr XXXV/205/18 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2022.

291 KBPobierz

Uchwała Nr XXXV/206/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rymań

87 KBPobierz

Uchwała Nr XXXV/207/18 w zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

92 KBPobierz

Uchwała Nr XXXV/208/18 w sprawie w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

166 KBPobierz

Uchwała Nr XXXV/209/18 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2018-2026.

659 KBPobierz

Uchwała Nr XXXV/210/18 w sprawie zmian budżetu na 2018 r.

723 KBPobierz

Uchwała Nr XXXV/211/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2017 rok.

87 KBPobierz

Uchwała Nr XXXV/212/18 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

88 KBPobierz