Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych

KLAUZULA OGÓLNA - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Rymań w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą oraz w przypadku zbierania danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą.

68 KBPobierz

PODMIOTY WNOSZĄCE PETYCJE DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH GMINY LUB ORGANU WYKONAWCZEGO GMINY - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Rymań w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą oraz w przypadku zbierania danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą.

77 KBPobierz

Klauzula informacyjna dla uczestników sesji Rady Gminy Rymań.

196 KBPobierz

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności).

150 KBPobierz

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w Systemie Rejestrów Państwowych SRP - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

50 KBPobierz

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w Systemie Rejestrów Państwowych SRP - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.

53 KBPobierz

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Rejestrze Danych Kontaktowych - RDK

137 KBPobierz

Klauzula informacja dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w związku z pełnieniem funkcji członka komisji wyborczej)

247 KBPobierz