Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o świadczenie pieniężne w przypadku zakwaterowania obywatela Ukrainy

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o świadczenie pieniężne w przypadku zakwaterowania obywatela Ukrainy

104 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy_wer. PL

78 KBPobierzPodgląd pliku

Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та веденням міністром з питань інформатизації реєстру громадян України

109 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych

KLAUZULA OGÓLNA - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Rymań w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą oraz w przypadku zbierania danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą.

68 KBPobierzPodgląd pliku

PODMIOTY WNOSZĄCE PETYCJE DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH GMINY LUB ORGANU WYKONAWCZEGO GMINY - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Rymań w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą oraz w przypadku zbierania danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą.

77 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dla uczestników sesji Rady Gminy Rymań.

196 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności).

84 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w Systemie Rejestrów Państwowych SRP - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

27 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w Systemie Rejestrów Państwowych SRP - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.

32 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Rejestrze Danych Kontaktowych - RDK

137 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacja dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w związku z pełnieniem funkcji członka komisji wyborczej)

247 KBPobierzPodgląd pliku