Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

Koronawirus - informacje

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Zarządzenia 2018

Zarządzenie Nr 47/2018 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 46/2018 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rymań w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

308 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do zarządzenie Nr 42/2018.

4.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 40A/2018 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie: konsultacji Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

319 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny oferty założonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rymań.

388 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas określony 3 lata

551 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

604 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 32/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

653 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

474 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny oferty założonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 0,5 km i zjazdu z drogi powiatowej nr 3308Z w miejscowości Starnin.

385 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

592 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie ustalenia wysokości czynszu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rymań.

859 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu.

239 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas określony do 3 lat.

569 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas określony do 3 lat.

549 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

543 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 r., zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Rymań jest organem prowadzącym.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego pn. „KONKURS – UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 2018”.

301 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymań.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku
1.1 MBPobierzPodgląd pliku