Przejdź do treści

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Zarządzenia 2018

Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas określony do 3 lat.

549 KBPobierz

Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

543 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 r., zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Rymań jest organem prowadzącym.

0.9 MBPobierz

Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

1.6 MBPobierz

Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego pn. „KONKURS – UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 2018”.

301 KBPobierz

Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

1.0 MBPobierz

Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.

1.1 MBPobierz

Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymań.

1.0 MBPobierz