Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Zarządzenia 2018

Zarządzenie Nr 47/2018 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

2.6 MBPobierz

Zarządzenie Nr 46/2018 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

2.1 MBPobierz

Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rymań w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

308 KBPobierz

Załącznik nr 1 do zarządzenie Nr 42/2018.

4.9 MBPobierz

Zarządzenie Nr 40A/2018 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

2.7 MBPobierz

Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie: konsultacji Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

319 KBPobierz

Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny oferty założonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rymań.

388 KBPobierz

Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

1.3 MBPobierz

Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas określony 3 lata

551 KBPobierz

Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

604 KBPobierz

Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

1.8 MBPobierz

Zarządzenie Nr 32/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

653 KBPobierz

Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

0.9 MBPobierz

Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

474 KBPobierz

Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

2.1 MBPobierz

Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny oferty założonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 0,5 km i zjazdu z drogi powiatowej nr 3308Z w miejscowości Starnin.

385 KBPobierz

Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

592 KBPobierz

Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie ustalenia wysokości czynszu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rymań.

859 KBPobierz

Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

1.1 MBPobierz

Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu.

239 KBPobierz

Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas określony do 3 lat.

569 KBPobierz

Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

2.0 MBPobierz

Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

1.1 MBPobierz

Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas określony do 3 lat.

549 KBPobierz

Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

543 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 r., zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Rymań jest organem prowadzącym.

0.9 MBPobierz

Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

1.6 MBPobierz

Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego pn. „KONKURS – UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 2018”.

301 KBPobierz

Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

1.0 MBPobierz

Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.

1.1 MBPobierz

Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymań.

1.0 MBPobierz
1.1 MBPobierz