Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

Koronawirus - informacje

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Ogłoszenia Wójta w 2018 r.

Decyzja Wójta nr OŚ.6236.1.6.2018 z dnia 17.12.2018 r.

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta z dnia 11.00.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego_budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play"

334 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta z dnia 27.09.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego_linia napowietrzna ENERGA

444 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej i kablowej 15kV od GPZ Gościno do miejscowości Rymań_z dnia 08.06.2018 r.

779 KBPobierzPodgląd pliku

Decyzja w sprawie usunięcia odpadów_z dnia 30.04.2018 r.

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania_z dnia 12.04.2018 r.

244 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o przeprowadzeniu oględzin_OŚ.6236.1.2.2018 z dnia 22.03.2018 r.

231 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o przeprowadzeniu oględzin_OŚ.6236.1.3.2018 z dnia 22.03.2018 r.

240 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie gromadzenia i transportu odpadów_08.03.2018

195 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu "Konkurs - Upowszechnianie Kultury Fizycznej 2018" "

264 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - 22.01.2018 r.

551 KBPobierzPodgląd pliku