Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

30 sesja Rady Gminy - 20.12.2017

Uchwała Nr XXX/180/17 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok.

273 KBPobierz

Uchwała Nr XXX/181/17 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

259 KBPobierz

Uchwała Nr XXX/182/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań.

172 KBPobierz

Uchwała Nr XXX/183/17 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymań na lata 2017 – 2032 oraz Wyników Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymań.

2.4 MBPobierz

Uchwała Nr XXX/184/17 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2018-2026.

2.7 MBPobierz

Uchwała Nr XXX/185/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2018.

1.2 MBPobierz