Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

27 sesja Rady Gminy - 27.09.2017

Uchwała Nr XXVII/163/17 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata.

175 KBPobierz

Uchwała Nr XXVII/164/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań położonej w Rymaniu.

173 KBPobierz

Uchwała Nr XXVII/165/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań położonej w Rymaniu.

173 KBPobierz

Uchwała Nr XXVII/166/17 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonej na terenie Gminy Rymań oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

386 KBPobierz

Uchwała Nr XXVII/167/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2016- 2026.

3.5 MBPobierz

Uchwała Nr XXVII/168/17 w sprawie zmian budżetu na 2017 r.

364 KBPobierz