Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

25 sesja Rady Gminy - 17.05.2017

Uchwała Nr XXV/146/17 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok dla Gminy Rymań

789 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/147/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/89/16 z dnia 21 marca 2016 r w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

176 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/148/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań położonej w Starninie.

176 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/149/17 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

96 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/150/17 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rymań

169 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/151/17 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem na okres dłuższy niż trzy lata.

168 KBPobierz