Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

22 sesja Rady Gminy - 23.02.2017

Uchwała Nr XXII/130/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

478 KBPobierz

Uchwała Nr XXII/131/17 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rymań na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”

2.5 MBPobierz

Uchwała Nr XXII/132/17 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2017 roku

121 KBPobierz

Uchwała Nr XXII/133/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno nieruchomości drogowej w Rymaniu

171 KBPobierz

Uchwała Nr XXII/134/17 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Dębica

182 KBPobierz

Uchwała Nr XXII/135/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rzesznikowo

172 KBPobierz