Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

23 sesja Rady Gminy - 27.03.2017

Uchwała Nr XXIII/136/17 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu.

93 KBPobierz

Uchwała Nr XXIII/137/17 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej, prowadzonych przez Gminę Rymań.

181 KBPobierz

Uchwała Nr XXIII/138/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

354 KBPobierz

Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XXIII.138.17

0.9 MBPobierz

Uchwała Nr XXIII/139/17 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

232 KBPobierz

Uchwała Nr XXIII/140/17 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki.

89 KBPobierz

Uchwała Nr XXIII/141/17 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2017-2026.

704 KBPobierz

Uchwała Nr XXIII/142/17 w sprawie zmian budżetu na 2017r.

469 KBPobierz