Przejdź do treści

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Zarządzenia 2017

Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymań.

0.9 MBPobierz

Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 20/2007 Wójta Gminy Rymań z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z Hali Sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymaniu.

187 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.

1.4 MBPobierz

Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego pn. „KONKURS – UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 2017”

312 KBPobierz

Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.

1.1 MBPobierz

Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie zmiany składu osobowego oraz określenia podmiotów, które reprezentują poszczególni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciw Działania Przemocy w Rodzinie w Rymaniu.

351 KBPobierz

Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu.

568 KBPobierz

Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

424 KBPobierz