Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

21 sesja Rady Gminy - 21.12.2016

Uchwała Nr XXI/123/16 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok.

110 KBPobierz

Uchwała Nr XXI/124/16 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy.

94 KBPobierz

Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XXI.124.16

821 KBPobierz

Uchwała Nr XXI/125/16 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Rymań zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Rymań oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

401 KBPobierz

Uchwała Nr XXI/126/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rymań na lata 2016-2019.

2.8 MBPobierz

Uchwała Nr XXI/127/16 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2017-2026.

0.9 MBPobierz

Uchwała Nr XXI/128/16 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rymań nieruchomości położonej w Gorawinie.

174 KBPobierz

Uchwała Nr XXI/129/16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2017.

11.4 MBPobierz