Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

Koronawirus - informacje

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Ogłoszenia Wojewody Zachodniopomorskiego w 2016r.

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr AP-1.7820.120-21.2016.TT z dnia 12.12.2016 r. o wydaniu decyzji nr 20/2016 znak: AP-1.7820.120-19.2016.TT, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku węzeł „Kiełpino” (bez węzła) – węzeł „Kołobrzeg Zachodni” (z węzłem).

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Nr AP-1.7820.120-2.2016.TT z dnia 30.08.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku węzeł „Kiełpino” (bez węzła) – węzeł „Kołobrzeg Zachodni” (z węzłem).

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Rozporządzenie porządkowe Nr 1/2016 w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych województwa zachodniopomorskiego.

394 KBPobierzPodgląd pliku