Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Inspektor ds. opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi oraz zamówień publicznych

 Małgorzata Tkacz

Tel.  94 35 34 821 , Tel. 94 35 83 127 wew. 21
e-mail: m.tkacz@ryman.pl
I piętro, Biuro nr 21

Stanowisko ds. opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi oraz zamówień publicznych podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.

Zakres czynności

Stanowisko ds. opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi oraz zamówień publicznych poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska określone w Regulaminie Organizacyjnym realizuje następujące zadania szczegółowe:

1. obsługa płatników opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi,

2. księgowanie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3. kontrola terminowości dokonywania wpłat przez zobowiązanych,

4. prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

5. realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów lub doraźnej, potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,

6. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych,

7. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.