Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

18 sesja Rady Gminy - 29.09.2016

Uchwała Nr XVIII/107/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

174 KBPobierz

Uchwała Nr XVIII/108/16 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymań.

2.1 MBPobierz

Uchwała Nr XVIII/109/16 w sprawie uchwalenia Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Rymań na lata 2016-2030.

1.7 MBPobierz

Uchwała Nr XVIII/110/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2016- 2026.

3.2 MBPobierz

Uchwała Nr XVIII/111/16 w sprawie zmian budżetu na 2016 r.

461 KBPobierz

Uchwała Nr XVIII/112/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej i udzielenie bonifikaty.

175 KBPobierz