Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

17 sesja Rady Gminy - 06.09.2016

Uchwała Nr XVII/105/16 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino.

175 KBPobierz

Uchwała Nr XVII/106/16 w sprawie przystąpienia Gminy Rymań do inwestycji przebudowy drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino- Rzesznikowo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 6 do miejscowości Gorawino, dla realizacji której Powiat Kołobrzeski złoży na rok 2017 wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

95 KBPobierz