Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Harmonogram funkcjonowania PSZOK w 2018 roku

127 KBPobierz

Regulamin korzystania z PSZOK dla mieszkańców Gminy Rymań -2018

103 KBPobierz

Regulamin ruchu pojazdów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Mirowie

29 KBPobierz

Oświadczenie mieszkańca Gminy Rymań

151 KBPobierz