Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

14 sesja Rady Gminy - 21.03.2016

Uchwała Nr XIV/87/16 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu.

92 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/88/16 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki.

170 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/89/16 w sprawie w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

168 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/90/16 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2016 roku.

119 KBPobierz