Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

13 sesja Rady Gminy - 17.02.2016

Uchwała Nr XIII/80/16 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymań dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół podstawowych i gimnazjum.

176 KBPobierz

Uchwała Nr XIII/81/16 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Rymań.

180 KBPobierz

Uchwała Nr XIII/82/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rymań na lata 2016 – 2018.

212 KBPobierz

Uchwała Nr XIII/83/16 w sprawie określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłków albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc ..."

182 KBPobierz

Uchwała Nr XIII/84/16 w sprawie rozszerzenia terenu cmentarza komunalnego przy ul.Słonecznej w Rymaniu.

327 KBPobierz

Uchwała Nr XIII/85/16 w sprawie ustanowienia służebności drogowej w miejscowości Dębica.

177 KBPobierz

Uchwała Nr XIII/86/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gorawinie w drodze bezprzetargowej.

178 KBPobierz