Przejdź do treści

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

DEKLARACJA 2017 + OŚWIADCZENIE - pobierz

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/68/15

407 KBPobierz

OŚWIADCZENIE o prawie do zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

187 KBPobierz