Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

12 sesja Rady Gminy - 21.12.2015

Uchwała Nr XII/75/15 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Rymań zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Rymań oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

400 KBPobierz

Uchwała Nr XII/76/15 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok.

109 KBPobierz

Uchwała Nr XII/77/15 w sprawie wystąpienia z porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rymań a Gminą Miasto Gościno w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej.

96 KBPobierz

Uchwała Nr XII/78/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2016-2026.

866 KBPobierz

Uchwała Nr XII/79/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2016.

849 KBPobierz