Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Rejestr Działalności Regulowanej

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

280 KBPobierz

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

130 KBPobierz

OŚWIADCZENIE

78 KBPobierz

Wykaz Przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej - stan 07.11.2018 r.

50 KBPobierz

Wykaz Przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej zawierający kody odpadów - stan 07.11.2018 r.

17.5 KBPobierz

Kody odpadów komunalnych podlegające wpisowi do rejestru działalności regulowanej.

152 KBPobierz