Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Rejestr Instytucji Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Rejestr Działalności Regulowanej

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

280 KBPobierzPodgląd pliku

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

130 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE

78 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz Przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej - stan 05.02.2019 r.

274 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz Przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej zawierający kody odpadów - stan 05.02.2019 r.

49 KBPobierzPodgląd pliku

Kody odpadów komunalnych podlegające wpisowi do rejestru działalności regulowanej.

152 KBPobierzPodgląd pliku