Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Rejestr Działalności Regulowanej

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

280 KBPobierz

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

130 KBPobierz

OŚWIADCZENIE

78 KBPobierz

Wykaz Przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej - stan 05.02.2019 r.

274 KBPobierz

Wykaz Przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej zawierający kody odpadów - stan 05.02.2019 r.

49 KBPobierz

Kody odpadów komunalnych podlegające wpisowi do rejestru działalności regulowanej.

152 KBPobierz