Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne, zagrożenia i schrony

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Rejestr Działalności Regulowanej

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

280 KBPobierzPodgląd pliku

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

130 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE

78 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz Przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej - stan 10.09.2021 r.

10.2 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz Przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej zawierający kody odpadów - stan 10.09.2021 r.

46 KBPobierzPodgląd pliku

Kody odpadów komunalnych podlegające wpisowi do rejestru działalności regulowanej.

152 KBPobierzPodgląd pliku