Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

Koronawirus - informacje

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

PODATEK LEŚNY NA 2016 ROK - GMINA RYMAŃ

Konto Gminy Rymań
83858110430600035820000002

Stawka podatku leśnego obliczona według; Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2015  roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku. ( M.P. 2015.1028 ).

        Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze  trzy kwartały w 2015 roku wynosiła -   191,77 zł za 1 m ³, a zatem jako podstawę obliczania podatku leśnego w 2016 roku na obszarze gminy Rymań przyjmuje się:

-  stawka  podatku  leśnego dla 1 ha lasów  wynosi :

                191,77 zł / m ³  x   0,220 m ³  =  42,1894  zł / za 1 ha lasu

-  stawka  podatku leśnego dla 1 ha  lasów wchodzących w  skład  rezerwatów  przyrody  i  parków narodowych ulega obniżeniu o 50%  i wynosi 21,0947 zł/ za 1 ha lasu.

Uwaga!

Od  2016 roku w przypadku gdy kwota podatku leśnego nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.