Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

PODATEK ROLNY NA 2016 ROK - GMINA RYMAŃ

Konto Gminy Rymań
83858110430600035820000002

Stawka podatku rolnego obliczona według;

Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2015  roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów  będącej  podstawą  do  ustalenia  podatku  rolnego  na  rok podatkowy 2016 ( M. P. 2015. 1025 ).

 Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi -   53,75 zł  za 1 dt, a zatem jako podstawę do ustalenia podatku rolnego w 2016 roku na obszarze gminy Rymań przyjmuje się; 

- stawka podatku rolnego dla 1ha gruntów gospodarstw rolnych wynosi   134,375 zł

za 1 ha przeliczeniowy ( 53,75 zł/1 dt  x  2,5q  =  134,375  zł  za 1 ha  przeliczeniowy) gruntu ustalony na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;

-  stawka  podatku rolnego dla 1 ha  gruntów  pozostałych   wynosi  268,75 zł

za 1 ha gruntu ( 53,75 zł/1 dt   x    5q  =   268,75  zł  za 1 ha gruntu)  wynikający z ewidencji gruntów i budynków.

Uwaga!

Od  2016 roku w przypadku gdy kwota podatku rolnego nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.