Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Wzory formularzy i deklaracji podatkowych - pliki PDF

Uchwała NR XIV/79/11 RADY GMINY RYMAŃ z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

496 KBPobierz

Załącznik Nr 1 - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH DO USTALENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (IN – 1)

104 KBPobierz

Załącznik Nr 2 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ............... ROK (DN – 1)

87 KBPobierz

Załącznik Nr 3 - INFORMACJA O GRUNTACH DO PODATKU ROLNEGO (IR – 1)

86 KBPobierz

Załącznik Nr 4 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (DR – 1)

97 KBPobierz

Załącznik Nr 5 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (IL-1)

79 KBPobierz

Załącznik Nr 6 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (DL-1)

96 KBPobierz