Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Wzory formularzy i deklaracji podatkowych obowiązujące od 01.01.2016 r.

Uchwała NR XI/73/15 RADY GMINY RYMAŃ z dnia 26 listopada 2015 r.w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

807 KBPobierz

Załącznik Nr 1 - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH DO USTALENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (IN – 1)

435 KBPobierz

Załącznik Nr 2 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ............... ROK (DN – 1)

357 KBPobierz

Załącznik Nr 3 - INFORMACJA O GRUNTACH DO PODATKU ROLNEGO (IR – 1)

277 KBPobierz

Załącznik Nr 4 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (DR – 1)

230 KBPobierz

Załącznik Nr 5 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (IL-1)

416 KBPobierz

Załącznik Nr 6 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (DL-1)

472 KBPobierz