Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

8 sesja Rady Gminy - 29.06.2015

Uchwała Nr VIII/38/15 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2014 rok dla Gminy Rymań.

58 KBPobierz

Załącznik do uchwały Nr VIII/38/15

611 KBPobierz

Uchwała Nr VIII/39/15 w sprawie zmian budżetu na 2015 r.

367 KBPobierz

Uchwała Nr VIII/40/15 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

192 KBPobierz

Uchwała Nr VIII/41/15 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rymań.

104 KBPobierz

Rozstrzygniecie Nadzorcze do uchwały Nr VIII/41/15

0.9 MBPobierz

Uchwała Nr VIII/42/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rymań pn. „Drozdowo”.

233 KBPobierz

Załącznik do uchwały Nr VIII/42/15

418 KBPobierz

Uchwała Nr VIII/43/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rymań pn. „Kamień Rymański”.

242 KBPobierz

Załącznik do uchwały Nr VIII/43/15

452 KBPobierz

Uchwała Nr VIII/44/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rymań pn. „Starnin”.

221 KBPobierz

Załącznik do Uchwały VIII/44/15

681 KBPobierz

Uchwała Nr VIII/45/15 w sprawie przystąpienia Gminy Rymań do Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "MORZE i PARSĘTA".

1.7 MBPobierz

Uchwała Nr VIII/46/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2014 rok.

74 KBPobierz

Uchwała Nr VIII/47/15 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

93 KBPobierz