Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum, do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

33 KBPobierz

Informacja Wójta Gminy Rymań o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum.

39 KBPobierz

Informacja Wójta Gminy Rymań w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej.

36 KBPobierz

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

354 KBPobierz

Postanowienie o zarządzeniu referendum

456 KBPobierz