Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum, do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

33 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Wójta Gminy Rymań o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum.

39 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Wójta Gminy Rymań w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej.

36 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

354 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie o zarządzeniu referendum

456 KBPobierzPodgląd pliku