Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

7 sesja Rady Gminy - 29.04.2015

Uchwała Nr VII/29/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2015 roku.

80 KBPobierz

Uchwała Nr VII/30/15 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Rymań w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” w okresie programowania 2014-2020.

77 KBPobierz

Uchwała Nr VII/31/15 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego.

69 KBPobierz

Uchwała Nr VII/32/15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie Gminy nieruchomości Skarbu Państwa.

119 KBPobierz

Uchwała Nr VII/33/15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Państwowego Gospodarstwa leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno własności nieruchomości gruntowych.

123 KBPobierz

Uchwała Nr VII/34/15 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Petrykozach.

134 KBPobierz

Uchwała Nr VII/35/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Petrykozach.

94 KBPobierz

Uchwała Nr VII/36/15 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości drogowej w użyczenie.

71 KBPobierz

Uchwała Nr VII/37/15 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia "MONAR" .

124 KBPobierz