Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

6 sesja Rady Gminy - 23.03.2015

Uchwała Nr VI/22/15 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2015 roku.

223 KBPobierz

Uchwała Nr VI/23/15 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki.

174 KBPobierz

Uchwała Nr VI/24/15 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymań.

94 KBPobierz

Uchwała Nr VI/25/15 w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

170 KBPobierz

Uchwała Nr VI/26/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2015 – 2026.

3.4 MBPobierz

Uchwała Nr VI/27/15 w sprawie emisji obligacji Gminy Rymań oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

188 KBPobierz

Uchwała Nr VI/28/15 w sprawie upoważnień dla Wójta Gminy Rymań w zakresie realizacji budżetu Gminy Rymań na rok 2015.

89 KBPobierz