Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

5 sesja Rady Gminy - 11.02.2015

Uchwała Nr V/19/15 zmieniająca uchwałę w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Rymań.

100 KBPobierz

Załącznik do Uchwały Nr V/19/15 - Program postępowania naprawczego na lata 2015-2017

1.7 MBPobierz

Uchwała Nr V/20/15 w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich EUROREGIONU „ POMERANIA”.

172 KBPobierz

Uchwała Nr V/21/15 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności Gminy Rymań i jej jednostek podległych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

93 KBPobierz