Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

4 sesja Rady Gminy - 28.01.2015

Uchwała Nr IV/14/15 w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa.

98 KBPobierz

Opinia RIO do uchwały Nr IV/14/15

300 KBPobierz

Uchwała Nr IV/15/15 w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej na terenie Gminy Rymań.

91 KBPobierz

Uchwała Nr IV/16/15 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

97 KBPobierz

Opinia RIO do uchwały Nr IV.16.15

314 KBPobierz

Uchwała Nr IV/17/15 w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Rymań.

15.4 MBPobierz

Uchwała Nr IV/18/15 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymań.

189 KBPobierz