Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Podatek rolny na 2015 rok Gmina Rymań.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2014  roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015. (M.P. 2014.935).
 
Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi -  61,37 zł  za 1 dt.


- stawka  podatku  rolnego  w 2015 roku dla 1 ha gruntów gospodarstw rolnych  wynosi:

61,37zł/1 dt  x  2,5q  =  153,425  zł  za 1 ha  przeliczeniowy gruntu ustalony na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;

-  stawka  podatku rolnego w 2015 roku dla 1 ha gruntów pozostałych  wynosi:
    
61,37zł/1 dt   x    5q  =   306,85  zł  za 1 ha gruntu  wynikający z ewidencji gruntów i budynków.