Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Podatek leśny na 2015 rok Gmina Rymań

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2014  roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku. (M.P. 2014.955).

- średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze  trzy kwartały w 2014 roku wynosiła -   188,85 zł za 1 m ³,

- stawka  podatku  leśnego w 2015 roku  wynosi :

                188,85 zł / m ³  x   0,220 m ³  =  41,5470  zł / za 1ha lasu

-  stawka  podatku leśnego w 2015 roku dla 1 ha lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w  skład  rezerwatów  przyrody  i  parków narodowych ulega obniżeniu o 50%  i wynosi 20,7735 zł/ za 1ha lasu.