Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

2 sesja Rady Gminy - 08.12.2014

Zarządzenie Nr II/3/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

57 KBPobierz

Zarządzenie Nr II/4/14 w sprawie powołania Komisji Oświaty ,Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu.

62 KBPobierz

Zarządzenie Nr II/5/14 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej.

63 KBPobierz

Zarządzenie Nr II/6/14 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska.

64 KBPobierz

Zarządzenie Nr II/7/14 w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

60 KBPobierz

Zarządzenie Nr II/8/14 w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Rymań.

60 KBPobierz

Zarządzenie Nr II/9/14 w sprawie powierzenia reprezentowania w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

75 KBPobierz

Zarządzenie Nr II/10/14 w sprawie sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i powierzenia Wójtowi Gminy Rymań uprawnień do stanowienia o ich wysokości.

128 KBPobierz