Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

42 sesja Rady Gminy - 05.11.2014

Uchwała Nr XLII/247/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań.

726 KBPobierz

Uchwała Nr XLII/248/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

92 KBPobierz

Uchwała Nr XLII/249/14 w sprawie opłaty targowej.

96 KBPobierz

Uchwała Nr XLII/250/14 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

105 KBPobierz