Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

41 sesja Rady Gminy - 03.10.2014

Uchwała RIO Nr XXVI.17.K.2014 w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLI/244/14 Rady Gminy Rymań z dnia 3 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

343 KBPobierz

Uchwała Nr XLI/244/14 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

201 KBPobierz

Uchwała Nr XLI/245/14 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Rymań zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Rymań, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

499 KBPobierz

Uchwała Nr XLI/246/14 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXV/208/13 z dnia 19.12.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na 2014 rok.

91 KBPobierz