Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

41 sesja Rady Gminy - 03.10.2014

Uchwała RIO Nr XXVI.17.K.2014 w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLI/244/14 Rady Gminy Rymań z dnia 3 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

343 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/244/14 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

201 KBPobierzPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie RIO dot. uchwały Nr XLI.244.14

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/245/14 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Rymań zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Rymań, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

499 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/246/14 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXV/208/13 z dnia 19.12.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na 2014 rok.

91 KBPobierzPodgląd pliku