Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

40 sesja Rady Gminy - 11.09.2014

Uchwała Nr XL/237/14 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Rymań zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Rymań, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

509 KBPobierz

Uchwała Nr XL/238/14 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego.

90 KBPobierz

Uchwała Nr XL/239/14 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Rymaniu.

179 KBPobierz

Uchwała Nr XL/240/14 w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego położonego w Rymaniu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

179 KBPobierz

Uchwała Nr XL/241/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2014 – 2021

0.9 MBPobierz

Uchwała Nr XL/242/14 w sprawie zmian budżetu na 2014r.

558 KBPobierz

Uchwała Nr XL/243/14 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Rymań długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku.

184 KBPobierz