Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

38 sesja Rady Gminy - 17.06.2014

Uchwała Nr XXXVII/229/14 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 rok dla Gminy Rymań.

3.8 MBPobierz

Uchwała Nr XXXVII/230/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Rymaniu.

30 KBPobierz

Uchwała Nr XXXVII/231/14 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Dębicy.

32 KBPobierz

Uchwała Nr XXXVII/232/14 w sprawie zmian budżetu na 2014r.

367 KBPobierz

Uchwała Nr XXXVII/233/14 w sprawie przystąpienia Gminy Rymań do Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka.

168 KBPobierz

Uchwała Nr XXXVII/234/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2013 rok.

25 KBPobierz

Uchwała Nr XXXVII/235/14 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

50 KBPobierz