Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

37 sesja Rady Gminy - 26.03.2014

Uchwała Nr XXXVII/220/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Rymań na lata 2014-2018.

804 KBPobierz

Uchwała Nr XXXVII/221/14 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu.

24 KBPobierz

Uchwała Nr XXXVII/222/14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2014 roku.

120 KBPobierz

Uchwała Nr XXXVII/223/14 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w drodze darowizny.

33 KBPobierz

Uchwała Nr XXXVII/224/14 w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

29 KBPobierz

Uchwała Nr XXXVII/225/14 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki.

33 KBPobierz

Uchwała Nr XXXVII/226/14 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych gminy Rymań.

95 KBPobierz

Uchwała Nr XXXVII/227/14 w sprawie zmian budżetu na 2014r.

524 KBPobierz

Uchwała Nr XXXVII/228/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2014 – 2021.

1.1 MBPobierz