Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Kołobrzegu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

152 KBPobierz

INFORMACJA o sporządzeniu spisu wyborców.

23 KBPobierz

INFORMACJA o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i w wyborach wójta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

32 KBPobierz

UCHWAŁA NR 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 24.10.2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

33 KBPobierz

UCHWAŁA NR 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 21.10.2014 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów na radnych Rady Gminy w Rymaniu.

93 KBPobierz

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 24.10.2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Rymań w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

105 KBPobierz

OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 21.10.2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - w okręgu wyborczym nr III.

105 KBPobierz

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 22.10.2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Rymań w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

143 KBPobierz

Informacja o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych.

24 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań z dnia 10.10.2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i lokalu wyznaczonym do głosowania korespondencyjnego, na terenie Gminy Rymań.

38 KBPobierz

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu - dyżury przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych i wójta gminy.

26 KBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie powołania Terytorialnych Komisji Wyborczych.

135 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań z dnia 3 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu w wyborach do rad gmin, rad powiatów , sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

40 KBPobierz

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

767 KBPobierz

Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Rymań w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

34 KBPobierz

Uchwała Nr XXVI/134/12 Rady Gminy Rymań w sprawie: podziału Gminy Rymań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

169 KBPobierz

Uchwała Nr XXIII/121/12 Rady Gminy Rymań w sprawie: w sprawie podziału Gminy Rymań na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

264 KBPobierz

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04. marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa

416 KBPobierz