Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

36 sesja Rady Gminy - 22.01.2014

Uchwała Nr XXXVI/210/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

188 KBPobierz

Uchwała Nr XXXVI/211/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

192 KBPobierz

Uchwała Nr XXXVI/212/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego.

89 KBPobierz

Uchwała Nr XXXVI/213/14 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

180 KBPobierz

Uchwała Nr XXXVI/214/14 w sprawie przekazania środków finansowych dla Straży Granicznej.

182 KBPobierz

Uchwała Nr XXXVI/215/14 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

449 KBPobierz

Uchwała Nr XXXVI/216/14 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości gruntowej w Rymaniu.

262 KBPobierz

Uchwała Nr XXXVI/217/14 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rymaniu.

112 KBPobierz

Uchwała Nr XXXVI/218/14 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rymań.

144 KBPobierz

Uchwała Nr XXXVI/219/14 w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

153 KBPobierz