Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Podatek leśny w 2014 roku.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21.10.2013  roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku. (M.P. 2013.828).

- średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze  trzy kwartały w 2013 roku wynosiła -   171,05 zł. za 1 m ³,

- stawka  podatku  leśnego w 2014 roku dla 1 ha lasów  wynosi :

                171,05 zł / m ³  x   0,220 m ³  =  37,6310  zł / za 1ha lasu

-  stawka  podatku leśnego w 2014 roku dla 1 ha lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w  skład  rezerwatów  przyrody  i  parków narodowych ulega obniżeniu o 50%  i wynosi 18,8155 zł/ za 1ha lasu.