Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

35 sesja Rady Gminy - 19.12.2013

Uchwała Nr XXXV/203/13 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok.

258 KBPobierz

Uchwała Nr XXXV/204/13 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Stanienie w drodze bezprzetargowej.

146 KBPobierz

Uchwała Nr XXXV/205/13 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Rymaniu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

154 KBPobierz

Uchwała Nr XXXV/206/13 w sprawie nadania imienia Tadeusza Kościuszki Gimnazjum w Rymaniu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu.

145 KBPobierz

Uchwała Nr XXXV/207/13 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku Energetycznego.

179 KBPobierz

Uchwała Nr XXXV/208/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2014.

831 KBPobierz

Uchwała Nr XXXV/209/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2014-2021.

484 KBPobierz