Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Projekt budżetu na 2014 r.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2014

792 KBPobierz

Uzasadnienie do projektu budżetu

97 KBPobierz

Opis dochodów

162 KBPobierz

Opis wydatków

314 KBPobierz

Opis wydatków majątkowych

49 KBPobierz

Opis przychodów i rozchodów

44 KBPobierz