Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

33 sesja Rady Gminy - 25.09.2013

Uchwała Nr XXXIII/189/13 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/156/12 z dnia 21.12.2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2013.

87 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIII/190/13 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr X/52/2007 z dnia 19 czerwca 2007 roku.

186 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIII/191/13 w sprawie zmian budżetu na 2013 rok.

424 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIII/192/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2013 – 2021.

1.1 MBPobierz

Uchwała Nr XXXIII/193/13 w sprawie zbycia lokalu użytkowego położonego w Rymaniu.

115 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIII/194/13 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Mechowie.

116 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIII/195/13 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rymań nieruchomości z Zasobu Agencji Nieruchomości rolnych.

143 KBPobierz