Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

33 sesja Rady Gminy - 25.09.2013

Uchwała Nr XXXIII/189/13 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/156/12 z dnia 21.12.2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2013.

87 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/190/13 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr X/52/2007 z dnia 19 czerwca 2007 roku.

186 KBPobierzPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie RIO dot. uchwały Nr XXXIII.190.13

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/191/13 w sprawie zmian budżetu na 2013 rok.

424 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/192/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2013 – 2021.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/193/13 w sprawie zbycia lokalu użytkowego położonego w Rymaniu.

115 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/194/13 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Mechowie.

116 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/195/13 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rymań nieruchomości z Zasobu Agencji Nieruchomości rolnych.

143 KBPobierzPodgląd pliku