Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

31 sesja Rady Gminy - 24.06.2013

Uchwała Nr XXXI/170/13 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2012 rok dla Gminy Rymań.

2.6 MBPobierz

Uchwała Nr XXXI/171/13 w sprawie zbycia działki zabudowanej Bębnikąt nr 2 w drodze przetargu.

180 KBPobierz

Uchwała Nr XXXI/172/13 w sprawie zbycia działek niezabudowanych położonych w Skrzydłowie.

174 KBPobierz

Uchwała Nr XXXI/173/13 w sprawie zbycia działki zabudowanej Drozdowo nr 15 w drodze przetargu.

177 KBPobierz

Uchwała Nr XXXI/174/13 w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej na terenie Gminy Rymań.

92 KBPobierz

Uchwała Nr XXXI/175/13 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

180 KBPobierz

Uchwała Nr XXXI/176/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego.

90 KBPobierz

Uchwała Nr XXXI/177/13 w sprawie przekazania środków finansowych dla Straży Granicznej.

182 KBPobierz

Uchwała Nr XXXI/178/13 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Rymań.

465 KBPobierz

Uchwała Nr XXXI/179/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymań na 2013r.

376 KBPobierz

Uchwała Nr XXXI/180/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radych.

59 KBPobierz

Uchwała Nr XXXI/181/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2012 rok.

87 KBPobierz

Uchwała Nr XXXI/182/13 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012

87 KBPobierz