Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

32 sesja Rady Gminy - 17.07.2013

Uchwała Nr XXXII/183/13 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu.

89 KBPobierz

Uchwała Nr XXXII/184/13 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

284 KBPobierz

Uchwała Nr XXXII/185/13 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

92 KBPobierz

Uchwała Nr XXXII/186/13 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2013r.

360 KBPobierz

Uchwała Nr XXXII/187/13 w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Szczepana w Rymaniu na remont i konserwację kościoła filialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Dębicy.

192 KBPobierz

Uchwała Nr XXXII/188/13 w sprawie w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Nr XXVIII/156/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2013.

90 KBPobierz