Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

2012

Decyzja BD 6220. 01. 2012 stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej (magazynu gotowych kontenerów) polegającej na zainstalowaniu na terenie hali kabiny lakierniczej oraz komory śrutowniczej zlokalizowanej na działce nr 90/15 obręb Rymań.

195 KBPobierz

Decyzja BD 6220.04.2011.2012 stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Mirowie 14, gmina Rymań"

755 KBPobierz

Postanowienie nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej (magazynu gotowych kontenerów).

687 KBPobierz

Postanowienie nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Mirowie 14, gmina Rymań”

647 KBPobierz

Informacja Wójta Gminy Rymań o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Mirowie".

79 KBPobierz

Informacja Wójta Gminy Rymań o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisku dla: "Rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Mirowie" gm. Rymań, działka nr 437/2, odręb 78 Leszczyn.

55 KBPobierz